September 25, 2020

ሰው የያዘችው የመጀመሪያዋ የግል ኩባንያ ንብረት መንኮራኩር በአለም አቀፍ ጠፈር ጣቢያ ላይ አረፈች

May 31, 6:44 pm | @FANA


በናሳ እና በግሉ የጠፈር ምርምር ኩባንያ ስፔስ ኤክስ ጥምረት ወደ ህዋ በትናትናው ዕለት የመጠቀችው መንኮራኩር ሁለት የአሜሪካ ህዋ ተመራማሪዎችን መያዟ ተነግሯል። በዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ የደረሱት ሁለት ካፕቴኖች ዶግ ሃርሌይ እና ቦብ ቤኸንከን ናቸው። የመንኳራኩሯ የስራ ሂደቷ ከሰው ንኪኪ ውጪ ራሱን በራሱ የሚያዝ አውቶማቲክ ሲሆን ግለሰቦቹ አንድንድ ስራዎች ብቻ መከወን ይጠበቅባቸዋል። ይህ ተልዕኮም ናሳ ከህዋ ሳይንስ ጋር ለተያያዘ የትራስፖርት አገልግሎት ለግል የንግድ ተቋማት ክፍያ እንዲፈፀም ያደርጋል ነው የተባለው። ከመንኮራኩሯ ጋር ወደ ህዋ የመጠቁት ተመራማሪዎቹ ለቀጣዮቹ 100 ቀናት ቆይታቸውን በጠፈር ላይ ያደርጋሉ ተብሏል። ድራጎን የሚል መጠሪያ ስም የተሰጣት መንኮራኩሯ በስፔስ ኤክስ የተዘጋጀች በድጋሜ ጥቅም ላይ የምትውል የእቃ ማመላለሻ መሆኗ ተነግሯል። ከአሜሪካ ምድር ሰው የያዘ መንኮራኩር ከዘጠኝ ዓመት በኋላ ወደ ህዋ ሲመጥቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ምንጭ፡- ቢቢሲ