March 31, 2020

መንግስት የኮሮና ቫይርስ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ የሚያደረሰውን ጫና ለመቀነስ ከባለሀብቶች ጋር ተባበሮ እንደሚሰራ ገለፀ

March 25, 11:59 am | @FANA


የገንዘብ ሚኒስቴር እና የባህል ሚኒስቴር አመራሮች በሆቴልና ቱሪዝም ስራ ከተሰማሩ ባለሀብቶች ጋር የኮሮና ቫይርስ ስርጭትን ለመቆጣጠር እየተደረገ ባለው ጥረት ዙሪያ ውይይት ተደረጉ፡፡ በውይይቱ ላይም የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው ፣ የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ እና ሌሎች የስራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል። በዚህ ወቅትም መንግስት በኮሮና ቫይርስ ምክንያት በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ የሚያደረሰውን ጫና ከግምት ውስጥ በማሰገባት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትኩረት እንደሚሰራ ነው የተገለፀው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተለያዩ አለም ሀገራት በከፍተኛ ሁኔታ ሰብዓዊ እና ኦኮኖሚያ ጉዳቶችን እያስከተለ የሚገኝ ሲሆን÷ ከዚህም ውስጥ የሆቴል ዘርፉ አንዱ ነው።